Over Stichting Jord

Hoe maak je van een maatschappij een échte samenleving? Als we elkaar zien staan en naar elkaar luisteren, wordt alles beter. Leefbaarder en verdraagzamer. Zinvoller en saamhoriger. De jeugd heeft de toekomst, ook binnen het sociaal domein! Stichting Jord is ervan overtuigd dat jongeren met hun levenskracht de doorslag kunnen geven. Met het schenken van positieve aandacht aan ouderen. Stichting Jord creëert betekenisvolle verbindingen en zorgt dat er alleen maar winnaars zijn: sociaal, maatschappelijk en economisch. 

Daar knapt Nederland van op!