Missie, Visie en onze doelstellingen

Wat gaan wij doen in de komende jaren

Visie

Eenzaamheid onder ouderen komt steeds vaker voor. Meer dan de helft van de 75-plussers in Nederland voelt zich eenzaam. Bij veel ouderen komt dat vaak door meerdere factoren. Zoals het overlijden van een partner of andere leeftijdsgenoten, beperkte mobiliteit en achteruitgang in fysiek en mentaal functioneren.

Gevolg is dat mensen meer last kunnen krijgen van hartklachten en van depressieve gevoelens. Want als je het gevoel hebt dat je niets meer kunt betekenen, ‘als je het idee hebt dat je er niet meer toe doet, dat niemand meer op je wacht’, dan versterkt dat het gevoel van overbodig zijn.

Stichting Jord wil deze eenzaamheid tegengaan door de inzet van jongeren die op frequente basis aandacht schenken aan deze groep eenzame en daardoor kwetsbare ouderen.

Missie

Wij zijn Jord, de aandachtschenkers.

Wij schenken aandacht aan mensen die afhankelijk zijn van professionele hulp en zorg, middels het maken van en praatje, het spelen van een spelletje of het maken van een wandeling. Vanuit het oprechte contact en de jeugdige spontaniteit van de aandachtschenkers zorgen we voor een positieve bijdrage aan het welzijn van mensen die afhankelijk zijn van zorg.

De kracht van Jord is dat wij vanuit werkelijke aandacht bij ieder contact het gesprek aangaan. Een respectvolle wederzijdse ontmoeting op zoek naar gemeenschappelijke interesses om zodoende het praatje aan op te hangen. Zo zorgen we voor waardevolle momenten bij mensen die verblijven in woonzorgcentra of thuis. We laten hen beter voelen en doorbreken de eenzaamheid en isolement. Op een oprechte, creatieve, spontane manier maken wij verbinding en zet Jord zich ten volle in voor iedereen die ons nodig heeft.

Doelstellingen

In 2021 hebben wij 500 jongeren een bijbaan geboden die aandacht schenken in 5 regio’s in Nederland aan eenzame ouderen

Samen aandacht schenken

Want aandacht is het mooiste geschenk