Missie, visie en doelstellingen

Wat gaan wij doen in de komende jaren

Visie

Stichting Jord wil het gevoel van eenzaamheid onder ouderen verlichten door de inzet van opgeleide jongeren die op frequente basis oprechte aandacht schenken aan deze groep.

Missie

Wij zijn Jord, de aandachtschenkers.

Wij schenken aandacht aan mensen die in een zorginstelling of zelfstandig wonen, middels het maken van en praatje, het spelen van een spelletje of het maken van een wandeling. Vanuit het oprechte contact en de jeugdige spontaniteit van de aandachtschenkers zorgen we voor een positieve bijdrage aan het welzijn van deze mensen.

De kracht van Jord is dat wij vanuit werkelijke aandacht bij ieder contact het gesprek aangaan. Een respectvolle wederzijdse ontmoeting op zoek naar gemeenschappelijke interesses om zodoende het praatje aan op te hangen. Zo zorgen we voor waardevolle momenten bij mensen die verblijven in woonzorgcentra of thuis. We laten hen beter voelen en doorbreken de eenzaamheid en isolement. Op een oprechte, creatieve, spontane manier maken wij verbinding en zet Jord zich ten volle in voor iedereen die ons nodig heeft.

Doelstellingen

In 2021 hebben wij 100 jongeren een bijbaan geboden die in 5 regio’s in Nederland aandacht schenken aan eenzame senioren.

Samen aandacht schenken

Dát is onze bijdrage