Jord gaat live

Vanaf 1 april 2021 is Jord actief in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ruim 10 jongeren zijn opgeleid en schenken hun aandacht aan eenzame ouderen in de diverse woonzorgcentra en thuis wonenden.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Toestemming incasso

Door dit formulier te versturen, geef je toestemming aan Stichting Jord (IJskelderlaan 1, 3941 HS Doorn, Incassant ID: NL44ZZZ809116330000) voor het sturen van een incasso-opdracht naar jouw bank om je bijdrage van je rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank (vraag je bank naar de voorwaarden).