Samen aandacht schenken

Jord traint, begeleidt en motiveert jongeren om ouderen blijvend uit een sociaal isolement te halen.

Wij inspireren, enthousiasmeren en motiveren jongeren om een bijdrage te leveren in het sociale domein. Dit doen we door ze op te leiden tot echte aandachtschenkers en hen een betaalde bijbaan aan te biedenVervolgens schenken zij aandacht aan ouderen met een eenzaamheidsgevoel. 

Dit doen ze bij thuiswonende ouderen en ouderen in woonzorgcentra. Samen maken ze een gezonde wandeling in de buitenlucht, spelen ze een spelletje of drinken ze een lekker kopje koffie.

Onze jongeren schenken fijne en zorgzame aandacht. Ouderen geven op hun beurt invulling aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van jongeren. Ze schenken elkaar aandacht. En daar knapt iedereen van op!

Hanne en meneer van Meggelen
''Hanne en ik gaan altijd samen wandelen. Het is zo fijn om met iemand te praten terwijl je in de buitenlucht bent.'' - Dhr. Van Meggelen
Valerie en mevrouw van Zeggeren
''Mevrouw Van Zeggeren vindt het fijn dat ik langskom en heeft de mooiste verhalen!'' - Valerie
Floortje en meneer Philips
''Ik heb aan mijn teamleider gevraagd of we niet nog een kwartiertje extra konden krijgen. Het was zo gezellig op het terras!'' - Floortje
Xander en mevrouw Dijkstra
''Citroen is mijn favoriete ijssmaak. Dat weet Xander ondertussen ook en hij neemt me vaak mee om een lekker ijsje te halen!'' - Mevrouw Dijkstra

Stichting Jord investeert in een betekenisvolle toekomst met meer aandacht voor een ander. Doe je ook mee?