istock_eenzame_vrouw_jongere

Tienduizenden jongeren chronisch eenzaam: ‘We hebben nu pas oog voor ze’

Vermoedelijk is 3 tot 10 procent van de jongeren chronisch eenzaam, weet Gerine Lodder van de Universiteit Tilburg, een van de weinigen in Nederland die wetenschappelijk onderzoek doet naar eenzaamheid onder jongeren. Dat percentage komt uit internationaal en Vlaams onderzoek, een hard getal voor Nederland is er nog niet.

“Dat komt doordat er nog weinig onderzoek naar is gedaan. Sinds enkele jaren wordt eenzaamheid onder jongeren wel meer serieus genomen. Er was eerder vooral aandacht voor ouderen.”

lees hier het hele artikel.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Toestemming incasso

Door dit formulier te versturen, geef je toestemming aan Stichting Jord (IJskelderlaan 1, 3941 HS Doorn, Incassant ID: NL44ZZZ809116330000) voor het sturen van een incasso-opdracht naar jouw bank om je bijdrage van je rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank (vraag je bank naar de voorwaarden).