Met wie werken wij samen?

Met wie werken wij samen?

Wij werken samen met gemeentes, wijkteams en diverse hulpverlenende instanties. Zij melden bewoners aan om aandacht geschonken te krijgen van onze jongeren.

Uiteraard kan Jord alleen aan de slag dankzij de bijdragen van onze gewaardeerde partners. Waar zouden wij zijn zonder jullie steun…?! 

vendito
Sibbing
google
SalesForce
carrus
somatic
microsoft
newskool
4net
innotrends-logo-footer
cowhills

Samen aandacht schenken

Want aandacht is het mooiste geschenk