Met wie werken wij samen?

Met wie werken wij samen?

Wij werken samen met gemeentes, wijkteams en diverse hulpverlenende instanties. Zij melden bewoners aan om aandacht geschonken te krijgen van onze jongeren.

Uiteraard kan Jord alleen aan de slag dankzij de bijdragen van onze gewaardeerde partners. Waar zouden wij zijn zonder jullie steun…?! 

innotrends-logo-footer
microsoft
newskool
vendito
google
cowhills
carrus
somatic
SalesForce
Sibbing
4net

Samen aandacht schenken

Want aandacht is het mooiste geschenk