ANBI status banner

Hoera! Stichting Jord heeft een ANBI status

Sinds kort zijn wij de gelukkige eigenaren van een officiële ANBI status. Zoals je waarschijnlijk al weet, staat dit voor algemeen nut beogende instelling. Om deze status te krijgen moet je als stichting aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet je jezelf voor ten minste 90% inzetten voor activiteiten voor het algemeen belang. Bijvoorbeeld voor fondsenwervende activiteiten. Uiteraard is er ook geen sprake van een winstoogmerk. Bij Jord zijn we trots op deze status, we vertellen er graag meer over!

De voordelen van een ANBI status

Het hebben van een ANBI komt met verschillende (fiscale) voordelen. Denk hierbij aan de volgende punten:

  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. (De drempel van € 227 voor gewone giften, die bestond tot 2012, is vervallen).
  • Een ANBI hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen en erfenissen die deze ontvangt. Dit geldt voor zover aan de verkrijgen geen opdracht is verbonden welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Waarom een ANBI status ook voor jou van belang is

Niet alleen voor de stichting die de ANBI status ontvangt is deze van belang. Ook voor jou als donateur is dit prettig. Je weet namelijk zeker dat je schenkt aan een officieel erkend goed doel. Zo ben je ervan gegarandeerd dat jouw schenking ook echt voor de stichting wordt ingezet. Stichtingen met een ANBI status zijn namelijk verplicht zichzelf voor ten minste 90% in te zetten voor activiteiten voor het algemeen belang.

Giften van een particulier zijn onder voorwaarden bovendien aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Schenk je meerdere jaren achtereen? Deze schenkingen kun je voor 100% aftrekken, hiervoor bestaat geen maximum. Meer hierover lees je op de website van De Belastingdienst.

Schenk ook mee voor oprechte aandacht

Wil je bijdragen aan onze missie om eenzaamheid onder ouderen in Nederland te verlichten? Schenk dan ook mee voor oprechte aandacht! Dit kan zowel als particulier als bedrijf. Met iedere schenking helpen wij ouderen aan een glimlach op hun gezicht. Wij vertellen je er  tevens graag meer over in een persoonlijk gesprek. Neem contact met ons op via info@jord.nl of +31 30 2020090.

 

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Toestemming incasso

Door dit formulier te versturen, geef je toestemming aan Stichting Jord (IJskelderlaan 1, 3941 HS Doorn, Incassant ID: NL44ZZZ809116330000) voor het sturen van een incasso-opdracht naar jouw bank om je bijdrage van je rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank (vraag je bank naar de voorwaarden).