Stichting Jord Samen aandacht schenken eenzaamheid Danielle Swart

Danielle Swart: ‘’Oprechte aandacht laat eenzame ouderen weer even mens zijn.’’

Danielle Swart is opgegroeid in Doorn, waar haar voorliefde voor de zorg is ontstaan. Haar moeder was verpleeghuisarts en zelf heeft ze op verschillende manieren ervaring opgedaan in de ouderenzorg. Vandaag de dag is ze manager van het Jo Visser fonds, doet ze vrijwilligerswerk bij De Zonnebloem en heeft ze een plek binnen de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug (SVHH). Deze Doornse zit zeker niet stil!

Waar komt die passie voor de zorg vandaan?

Danielle: ‘’Van jongs af aan heb ik kennisgemaakt met de wereld van ouderen. Ik heb vakantiewerk gedaan en zag hoe ouderen soms heel eenzaam waren. Mensen die lijden aan dementie werden toen bijvoorbeeld nog in een aparte barak verzorgd.’’ Dit was voor Danielle een echte eye opener: ‘’Ik heb gezien dat werken in de zorg een mooi en zwaar vak is. Zo krijg je er bijvoorbeeld heel veel voor terug als je iemand tijdens de laatste levensfase begeleidt. De rol van familie en contact hiermee is heel belangrijk.’’

Hoe ben je bij het Jo Visser fonds terechtgekomen?

‘’Ik wilde mijn ervaring als communicatiespecialist en fondsenwerver inzetten om goed te doen. Eerst werkzaam bij Vereniging Het Zonnehuis en nu het Jo Visser fonds. Oprichtster Jo Visser was zelf chronisch ziek. Samen met een hartsvriendin haalde zij geld op voor een tehuis waar mensen die niet langer in een ziekenhuis konden blijven of thuis verzorgd konden worden. Dit was de oprichting van het eerste Zonnehuis in Nederland!’’

Wat zijn recente initiatieven van het Jo Visser fonds?

‘’Het Jo Visser fonds houdt zich bezig met onderwijsvernieuwing, intergenerationele ontmoetingen en beeldvorming van ouderen. We willen de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en de beeldvorming van werken in de zorg aanpassen. Dit doe je door middel van waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud. Dit doen wij samen met onze partner Leyden Academy on Vitality and Ageing in Leiden. Daarnaast reiken we ieder jaar de Jo Visser award uit en geven we aanjaagsubsidies aan initiatieven die passen bij onze doelstellingen.’’

Stichting Jord is een van de initiatieven die deze subsidie hebben ontvangen. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om ons te ondersteunen?

‘’Omdat Stichting Jord past bij onze doelstellingen. Samen met stichting Else van Pleindoneren steunen wij initiatieven die passen bij ons 100-jarig jubileum en daar zijn jullie een prachtig voorbeeld van. Ik vind het belangrijk dat jonge mensen een kijkje nemen in de wereld van verpleeghuizen. Dat zij kennismaken met situaties waarin mensen niet langer thuis kunnen wonen en meer afstand ervaren tot hun sociale netwerk. Net zoals ik dat zelf heb ervaren tijdens mijn vakantiewerk’.’

Wat denk je dat het ontvangen van oprechte aandacht doet met de ouderen?

‘’Ik denk dat het ze weer even mens laat zijn. Leeftijdsgrenzen vallen weg, het gaat om oprechte aandacht en contact. Dat doet iedereen goed, daar hoef je geen 80 of 90 voor te zijn. Bovendien is het goed voor jongeren om zich te leren verplaatsen in situaties die ze niet kennen en andersom. Ouderen leren van jongeren en jongeren leren van ouderen.’’ Daarnaast vindt Danielle het heel goed dat de jongeren bepaalde normen en waarden meekrijgen: ‘’Je leert bepaalde omgangsvormen en hoe plezierig het is om wat voor elkaar te betekenen. Wie goed doet, goed ontmoet!’’

Waarom raad je mensen aan om te doneren aan Stichting Jord?

‘’Ik vind het met name waardevol dat de jongeren getraind worden, dat maakt Stichting Jord anders dan anderen. De jongeren krijgen een levensles mee waar ze de rest van hun leven op kunnen terugvallen.’’ Danielle ziet hier een link met het motto van Jo Visser fonds, ‘Vaardig jong, waardig oud’: ‘’Met de vaardigheden die je bij Stichting Jord opdoet, draag je bij aan waardige zorg voor elkaar. Dit is een mooie cirkel.’’

Meer weten over de initiatieven van het Jo Visser fonds? Bekijk de website of neem contact op met Danielle Swart. Om bij te dragen aan de missie van Stichting Jord is een donatie meer dan welkom, zowel particulier als zakelijk. Iedere bijdrage wordt enorm gewaardeerd!

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Toestemming incasso

Door dit formulier te versturen, geef je toestemming aan Stichting Jord (IJskelderlaan 1, 3941 HS Doorn, Incassant ID: NL44ZZZ809116330000) voor het sturen van een incasso-opdracht naar jouw bank om je bijdrage van je rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank (vraag je bank naar de voorwaarden).