Group of doctors standing at hospital building. Team of practitioners and ambulance car in background. Vector illustration for medical staff, medicine, job, occupation concept

Aandacht schenken vermindert druk op zorgprofessionals

Eenzaamheid (onder ouderen) is een steeds groter wordend maatschappelijk issue. Het brengt allerlei gezondheidsklachten met zich mee, waaronder een verhoogde kans op dementie, diabetes en depressie. Bovendien hebben mensen die vereenzamen minder mogelijkheden om terug te vallen op een eigen sociaal vangnet. Hierdoor doen zij, als er problemen ontstaan, eerder een beroep op professionele hulp- en zorgverlening.

Gezondheidsproblemen door vereenzamen

Wanneer iemand zich eenzaam voelt kan dit met uiteenlopende oorzaken te maken hebben. Op latere leeftijd is er vaak sprake van een kleiner sociaal netwerk door bijvoorbeeld het overlijden van een partner, vrienden of familieleden. Naast een (ernstig) gevoel van eenzaamheid kan dit ook gevolgen hebben voor de gezondheid. Hierdoor maken mensen eerder gebruik van zorgverlening en worden ze eerder opgenomen in woonzorgcentra. Dit leidt tot een hogere druk op zorgprofessionals.

De kracht van oprechte aandacht

Om iemand uit een sociaal isolement te helpen is er een bepaalde mate van aandacht nodig. Een kopje koffie drinken met de buurman, een praatje maken met de caissière of samen met een vriend de hond uitlaten. Deze momenten van aandacht dragen bij aan vermindering van het eenzaamheidsgevoel, maar zijn ze genoeg? Stichting Jord gelooft in de kracht van oprechte én continue aandacht. Een moment van echte, wederzijdse interesse. Daarom leiden wij schoolgaande jongeren op tot aandachtschenkers en bieden hen een bijbaan in het sociale domein. Na het afronden van de JORD TalentSchool bezoeken zij wekelijks ouderen met een eenzaamheidsgevoel. Samen maken ze een wandeling, spelen ze een spelletje of gaan ze een ijsje halen.

”Hanne en ik gaan altijd samen wandelen. Het is zo fijn om met iemand te kunnen praten terwijl je lekker in de buitenlucht bent.” – Dhr. Van Meggelen

 

 

 

Schenk mee voor een gezondere maatschappij

De oprechte aandacht die onze jongeren schenken aan ouderen met een eenzaamheidsgevoel is enorm waardevol. Zij zien de ouderen opleven tijdens het bezoek en voelen zich als echte ‘bonus-kleinkinderen’. De band die ze samen opbouwen zorgt voor mooie momenten. Wil jij bijdragen aan deze geluksmomenten en je inzetten voor een gezondere maatschappij? Schenk dan mee!

Bron: wat-werkt-eenzaamheid-dossier-2020.pdf (movisie.nl)

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Toestemming incasso

Door dit formulier te versturen, geef je toestemming aan Stichting Jord (IJskelderlaan 1, 3941 HS Doorn, Incassant ID: NL44ZZZ809116330000) voor het sturen van een incasso-opdracht naar jouw bank om je bijdrage van je rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank (vraag je bank naar de voorwaarden).