Het Jord effect?

De brede impact van het Jord Effect

Samen aandacht schenken is de missie van stichting Jord. Doelgroepen die hiervan de gunstige impact ondervinden, zijn:

  • Jongeren – ervaren de voldoening van een betekenisvolle bijbaan
  • Ouderen – ontvangen aandacht tijdens een praatje of spelletje
  • Donateurs – dragen bij aan een samenleving waarin jongeren omzien naar ouderen
  • Familieleden – merken op dat aan hun dierbare extra aandacht wordt geschonken
  • Zorgmedewerkers – zien dat aandacht die zij wíllen geven, maar niet kúnnen geven, er toch komt

Samen aandacht schenken

Want aandacht is het mooiste geschenk